sản phẩm được yêu thích của chung tôi

Trà Hoàng Bình

Chè Tri Âm

350,000 

Trà Hoàng Bình

Trà Chân Long

450,000 

Ấm uống trà

Ấm trà 2

350,000 

Trà Hoàng Bình

Hồng Trà

25,000 

Trà Hoàng Bình

Lan Đình Trà

80,000 

Trà Hoàng Bình

Giảo Cổ Lam

30,000 

Trà Hoàng Bình

Tri Âm Trà

350,000 

Trà Hoàng Bình

Diệp Hạ Châu

25,000 

Trà Tân Cương Thái nguyên

Trà Hoàng Bình

Trà thảo mộc thư giãn

420,000 
420,000 

Trà Hoàng Bình

Lan Quý Phi

45,000 

Trà Hoàng Bình

Lộc Xuân Trà

19,000 

ấm uống trà

Trà Hoàng Bình

Trà thảo mộc thư giãn

420,000 
420,000 

Trà Hoàng Bình

Lan Quý Phi

45,000 

Trà Hoàng Bình

Lộc Xuân Trà

19,000 

Các loại Sản phẩm của chúng tôi

thông tin và nghệ thuật pha trà

Cảm nhận của người thưởng trà