Microsoft Excel là một phần mềm hay là một chương trình ứng dụng, mà khi chạyr chương trình ứng dụng này sẽ tạo ra một bảng tính và bảng tính này giúp ta dễ dàng hơn trong việc thực hiện:

– Tính toán đại số, phân tích dữ liêu

– Lập bảng biểu báo cáo, tổ chức danh sách

– Truy cập các nguồn dữ liệu khác nhau

– Tự động hóa các công việc bằng macro

– Và niều ứng dụng khác giúp chúng ta có thể phân tích nhiều loại hình bài toán khác nhau.

TBTS_TA A2 cho SV


Notice: Trying to get property 'count' of non-object in /home/sangnv2/tailieuchuyende.com/wp-content/themes/cruxstore/framework/frontend.php on line 1196